Prim.dr.sc.Vladimir Barbarossa, dr. med. specijalist je ortopedije, subspecijalist traumatologije i stalni sudski vještak za ortopediju i traumatologiju.

Pripravnički liječnički staž obavio je u Sveučilišnoj klinici “San Matteo”, Medicinskog fakulteta u Paviji (Italija). U svibnju 1977. godine položio je stručni ispit važeći za talijansku republiku, a potom iste godine ostvaruje licenciju za samostalni rad u Italiji.

Po povratku u Hrvatsku 18. 10. 1977. nostrificira diplomu pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U rujnu 1980. godine polaže stručni ispit u Splitu.

Uvodi u Zavod za ortopediju OB Sveti Duh radikalno liječenje koštanih infekcija metodom koštanog transporta, bolje poznata kao metoda Ilizarov. Brani magistarski rad i doktorsku dizertaciju, piše i objavljuje znanstvene i stručne radove vezane za metodu Ilizarov.

Izlaže o istom na raznim kongresia i stručnim sastancima kao učesnik i pozvani predavač u zemlji i inozemstvu. Promovira metodu medijski (visokotiražni listovi). Stvara primat Zavodu za ortopediju Sveti Duh kod primjene iste metode na natkoljenici i ekstremno velikim koštanim defektima kod postraumatskih stanja i ratnih rana. To postiže svojevrsnim modificiranim konstrukcijama originalnog aparata u suradnji s kolegama iz Lecco-a i Novare. U tom smislu u Zavodu za ortopediju Sveti Duh liječe se najsloženije koštane upale iz cijele Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine. Izučava imunost bolesnika sa koštanim infekcijama u suradnji sa Alergološkim odsjekom Intrne klinike OB Sveti Duh te uvodi adjuvantne metode liječenja.

Voditelj je Odsjeka za koštane infekcije u Zavodu za ortopediju Sveti Duh. Usko surađuje sa Zavodom za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije i u suradnji objavjljuje više stručnih radova. Suosnivač je i dopredsjednik Udruženja za studij i aplikaciju metode Ilizarov u Hrvatskoj (A.S.A.M.I.). Surađuje sa Klinikom za traumatologiju Zagreb gdje dolazi kao pozvani operater kod najsloženijih slučajeva koštane infekcije i instruira doktrinu Ilizarov. To danas radi i kao djelatnik iste ustanove.

Sudjelovao je u razvoju artroskopskih tehnika na koljenu i ramenu posebno kod postraumatskih stanja koju je započeo 1988. godine u Zavodu za ortopediju Sveti Duh. Pozvan u ožujku 2008. godine u Kliniku za traumatologiju Zagreb na odjel za endoprotetiku zbog razvoja standardne i revizijske endoprotetike kuka i koljena.

Predavač je nastavnog predmeta ”Protetika i ortotika” u Visokoj zdravstvenoj školi 4 akademske godine od 2002. godine. Sudjeluje kao pozvani predavač na više stručnih sastanaka u više ustanova u zemlji i inozemstvu.