doc. dr. sc. Dubravko Huljev, prim. dr. med. – kirurg, traumatolog, estetski kirurg

event 02.10.2017.

Doc. dr. sc. Dubravko Huljev, prim. dr. med., specijalist opće kirurgije, subspecijalist traumatologije te subspecijalist plastične rekonstrukcijske i estetske kirurgije pridružio se timu suradnika Specijalne bolnice AKSIS tijekom 2020. godine.

Trenutna pozicija: Emeritus

Obrazovanje

 • Osnovna škola: „Mihovila Pavleka Miškine“, Zagreb
 • Srednja škola: I. gimnazija, Zagreb
 • Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Poslijediplomski studij: Magistarski studij
 • 1985.–1989. – Specijalizacija: Kirurgija
 • Subspecijalizacija: Plastična i rekonstruktivna kirurgija (1999.–2001.), Traumatologija (2008.)
 • 2001. – Primarijat
 • 2012. – Docentura: Univerzitet u Banja Luci

Radno iskustvo

 • 1981.–1985. – Dom zdravlja Pregrada – Hum na Sutli
 • 1985.–2013. – KB Sveti Duh Zagreb
 • 1985.–1989. – Specijalizacija
 • 1989.–1997. – Zavod za traumatologiju
 • 1997.–2013. – Centar za plastičnu kirurgiju
 • 2013.–2017. – Ravnatelj Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba
 • 2017.2019. – KB Sveti Duh Zagreb
 • 2020. – Vanjski suradnik Specijalne bolnice AKSIS

Projekti Ministarstva znanosti i obrazovanja športa RH

 • Program praćenja liječenja i cijeljenja kroničnih rana
 • Slobodni graft omentuma i regeneracija kalcificiranih tkiva
 • Čimbenici apoptoze, angiogeneze i invazivnosti malignih tumora

Znanstveni stupanj

 • 1989. – Magisterij – “Uloga obojene doplerske sonografije u dijagnostici aterosklerotskih promjena arterija donjih udova”
 • 2011. – Doktorat – „Tipizacija vrste tkiva u kroničnoj rani na temelju digitalne fotografije rane“
 • 2012. – Docentura

Usavršavanja

 • 1994. – Infekcije lokomotornog sustava, Zagreb
 • 1997. – The 2nd CEE Information Coordinator Training Workshop. The American International Health Alliance
 • 1996. – Leadership Development Program
 • 1996. – Poslijediplomski tečaj trajnog usavršavanja liječnika I. kategorije: “Ocjena invaliditeta i opće radne sposobnosti po osiguravateljnim načelima”. Medicinski fakultet
 • 1997. – Train the Trainer program
 • 1997. – New approaches to the management of chronic wounds. Milan, Italy
 • 1999.–2001. – Subspecijalizacija iz plastične kirurgije
 • 2002. – Local flaps – the practical education Graz
 • 2003. – Aesthetic surgeries workshop Graz
 • 2003. – Negative pressure wound therapy (NPWT) Vienna

Funkcije

 • 1997.–2013. – Pročelnik Centra za plastičnu kirurgiju KB Sveti Duh u Zagrebu
 • 2013.–2017. – Predstojnik Zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba
 • 2013.–2017. – Predsjednik Upravnog vijeća DZ Zapad
 • 2012. – Voditelj katedre za kronične rane – Panevropski Univerzitet Apeiron, Banja Luka, BiH
 • 2008.–2014. – Dopredsjednik Hrvatske udruge za rane (HUR)
 • 2012.–2015. – Tajnik European Wound Management Association (EWMA)
 • 2013.–2016. – Predsjedavajući edukacijskog komiteta EWMA-e
 • 2010.–2013. – Član upravnog odbora EWMA-
 • 1995. – Stalni sudski vještak za kirurgiju, traumatologiju i plastičnu kirurgiju
 • 1996. – Koeditor konzultant European Journal of Emergency Surgery and Intensive Care
 • 2013.–2014. – Glavni i odgovorni urednik Biltena HUR-a
 • 2012.–2017. – Član Upravnog odbora Hrvatskog društva za medicinska vještačenja
 • 2013. – Dopredsjednik Hrvatskog društva za hitnu i intenzivnu internističku medicinu
 • 2016. – Predsjednik Hrvatskog društva za hiperbaričnu medicinu

Članstva

 • European Wound Management Association (EWMA)
 • European Association of Trauma and Emergency Surgery
 • New York Academy of Sciences
 • Hrvatsko kirurško društvo
 • Hrvatsko društvo plastičnih kirurga
 • Hrvatsko traumatološko društvo
 • Hrvatsko društvo za medicinska vještačenja pri HLZ
 • Hrvatsko društvo za hitnu i intenzivnu internističku medicinu pri HLZ
 • Hrvatsko društvo za hiperbaričnu medicinu pri HLZ

Publikacije

 • Knjige: 3
 • Znanstveni i stručni radovi: 79
 • Radovi s kongresa, tečajevi, priopćenja: 124

Knjige i poglavlja

 • 2013. – Huljev D. Hronična rana. Banja Luka: Paneuropski Univerzitet Apeiron
 • 2013. – Šitum M, Huljev D. Atipične rane. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Naklada Slap
 • 2013. – Huljev D. Priručnik kronične rane. Zagreb: Hrvatska udruga za rane
 • 2015. – Huljev D. Prošlost, sadašnjost i budućnost Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba. U: Šitum M., ur. Zdravstvene ustanove Grada Zagreba. Zagreb: Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba