Operacija kuka – što treba znati i kad se odlučiti

event 28.08.2017.

Kuk je najveći kuglasti zglob u ljudskom tijelu, smješten relativno duboko ispod slojeva masnog i mišićnog tkiva te čvrste zglobne čahure.

Najčešći uzrok problema u području kuka je progresivno degenerativno oboljenje zglobne hrskavice, poznato kao artroza ili osteoartritis zgloba kuka. U Specijalnoj bolnici Aksis bolesnicima čije tegobe u kuku smanjuju njihovu kvalitetu života te ih ograničavaju u tjelesnim aktivnostima, primjenjujemo artroskopske operacije kuka kojima se potreba za zamjenom može odgoditi na određeno vrijeme. Kroz nekoliko malih pristupa moguće je zagladiti oštećenu hrskavičnu površinu, povećati opseg pokreta zgloba te riješiti i dio oboljenja labruma ili „meniska kuka“.

Artroskopija kuka je operacijska tehnika u kojoj se služimo posebnom kamerom i načinjenim instrumentima te kroz nekoliko malih pristupa izvodimo operativni zahvat čime se izbjegava resekcija mišića i kostiju a sam zahvat izvodi se na posebnom operacijski stol za istezanje, trakciju noge. Oporavak nakon takvih operacija znatno je brži u odnosu na klasične metode te je i manji rizik od nastanka komplikacija.

Danas se artroskopski u kuku uspješno liječi cijeli niz stanja i bolesti poput oštećenja labruma, oštećenja ligamenta glave bedrene kosti, vađenja slobodnih i stranih zglobnih tijela.

Preoperativna snimka – teško oštećenje kuka mladog muškarca od 38 godina
Postoperativni snimak 2 mj. nakon operativnog zahvata, pacijent se osjeća odlično

U slučaju da je zglob previše pogođen degenerativnim procesom, minimalno invazivnim operativnim tehnikama oštećeni zglob kuka zamjenjujemo najmodernijim implantatom prema potrebama svakog našeg pacijenta.

U Specijalnoj bolnici Aksis pacijentu će biti ugrađena najbolja moguća proteza adekvatana njegovoj dobi, aktivnosti, medicinski indiciranom stanju; pacijentu će se pristupiti s pažnjom, savjesnošću i profesionalnošću kako i dolikuje stanju u kojem se pacijent nalazi. Zahvat karakteriziraju mali rezovi i minimalna oštećenja struktura u blizini zgloba kuka, što rezultira umanjenom postoperativnom boli i ubrzanim oporavkom. Već prvi dan naši fizioterapeuti će krenuti s rehabilitacijom a u cilju da pacijente što prije vratimo željenim aktivnostima i načinu života.

Obzirom na minimalno invazivne zahvate period boravka u našoj bolnici nakon ugradnje totalne endoproteze kuka je samo 3 postoperativna dana a što je u skladu sa najmodernijim standardima u svijetu. Nakon ova 3 dana naši pacijenti odlaze iz Specijalne bolnice na daljnju rehabilitaciju ili svojim kućama jer su rehabilitaciju u stanju obavljati i ambulantno.