Natječaj za prijem jednog specijalizanta za specijalističko usavršavanje iz ortopedije i traumatologije

event 26.10.2020.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave na mrežnoj stranici Specijalne bolnice AKSIS (26. listopada 2020).

Na temelju odluke ravnatelja Specijalne bolnice AKSIS objavljuje se natječaj koji je dostupan na poveznici.

Prijave se šalju u elektronskom obliku na email adresu: tatjana.husman@aksis.hr