Prijeoperacijska priprema pacijenata

event 23.09.2015.

POSTUPAK PRIJEOPERACIJSKE (ANESTEZIOLOŠKE) PRIPREME PACIJENTA

Poštovani,

nakon donošenja indikacije za operativni zahvat u našoj bolnici te pošto se složite s našim planom liječenja, potrebno je ispuniti prijeoperacijski upitnik kojeg možete skinuta s ovog linka. Nakon što naši anesteziolozi pozorno pregledaju Vaše odgovore u spomenutom upitniku, uputit ćemo Vas koje preoperativne pretrage trebate napraviti prije dolaska u bolnicu.

Pretrage koje najčešće tražimo od naših pacijenata:

 1. KKS (E, Hb, HTC, DKS)
 2. SE, GUK; AST, ALT, AF, Bilirubin
 3. testovi koagulacije (fibrinogen, PV, INR, APTV, d-dimeri, fibrinoliza)
 4. testovi agregacije trombocita (ako pacijent pije Pigrel i sl. lijekove ili biljne preparate)
 5. urea, kreatinin; elektroliti (kalij, natrij)
 6. EKG; (po potrebi pregled interniste ili kardiologa)
 7. urin; urinokultura
 8. krvna grupa i Rh faktor (originali nalaza)
 9. RTG srca i pluća (osobe starije od 60 godina).

Molimo Vas da pri dolasku ponesete sve Vaše lijekove koje trenutno uzimate, važna otpusna pisma te RTG/CT/MR dijagnostiku, kao i nalaze vezane uz Vaše sadašnje stanje.

U bolnicu dolazite na dan (ili prije ako anesteziolog tako odluči) operativnog zahvata, stoga je VAŽNO pridržavati se sljedećih uputa:

 • Nista ne jesti 6 sati prije dogovorenog zahvata
 • Dozvoljeno je piti vodu do 2 sata prije dogovorenog zahvata
 • Dođite na zahvat u pratnji osobe koja će Vas otpratiti kući
 • Zabranjeno je upravljati motornim vozilima i strojevima unutar 24 sata od obavljenog zahvata
 • Lijekove koje inače uzimate, nastavite uzimati i na dan zahvata (ako niste drugačije dogovorili s
  anesteziologom)
 • Potrebno je skinuti lak s noktiju
 • Potrebno je skinuti nakit
 • Ako nosite naočale ili leće, obvezno je skinuti prije odlaska u operacijski blok (ponesite kutiju za
  njihovu pohranu, kao i možebitni pribor za njihovo održavanje)
 • Ako nosite zubnu protezu, obvezno ju skinuti prije ulaska u operacijski blok

Ako ste prehlađeni ili je došlo do bilo koje druge promjene Vašeg zdravstvenog stanja, molimo da nas žurno kontaktirate.