Provokacijska diskografija – Diskogram

event 29.09.2015.

Diskografija ili diskogram je dijagnostička metoda korištena za određivanje strukture i oštečenja diska ili diskova, te uvrđivanja je li pojedini disk generator boli.

Provokacijska diskografija je tip diskografije koja reproducira tj. stvara pacijentovu “diskogenu” bol. Izraz “diskogena” bol se koristi onda kada je izvor boli u samome disku. Ova pretraga se obavlja ambulnatno u nasoj clinici. Lokalni anestetik se koristi kako bi se utrnulo okolno područje.

Fluroskopska navigacija se koristi za navođenje igle u točno određeni disk. Potom se kontrastno sredstvo ubrizgava u nukleus diska. Tijekom ove pretrage, na fluroskopskom monitoru se provjerava točan izgleda injiciranog sredstva, te abnormalnosti i oštečenja diska.

Također, pacijent može iskusiti bolove istovjetne svojim standardnim bolovima zbog pritiska koje uzrokuje injiciranje sredstva (provokacijska diskografija). Diskografija je indicirana kada su pacijentovi simpotmi ozbiljni i dugorajni, bez obzira na pokušaje konzervativne terapije, kada drugi dijagnostički testovi (primjerice magnetska rezonancija) ne pružaju dovoljno informacija te kada postoji sumnja na unutrašnji poremećaj diska.

Rezultati diskografije se koriste za potvrđivanje određene dijagnoze (npr. DDD – unutrašnjeg poremećaja diska).

U našoj se klinici diskografija radi prije i tijekom endoskopskih zahvata na disku, a ponekad i neposredno prije laserske dekompresije diska.