Zašto minimalno invazivna kirurgija kralježnice?

event 28.09.2015.

🤔

Koristeći inovativne tehnike, najmoderniju tehnologiju te primjenjujući medicinu baziranu na dokazima, minimalno invazivna kirurgija kralježnice može biti rješenje i lijek za Vaš poremećaj, bolest i bol.

Brojne su prednosti minimalno invazivne kirurgije kralježnice u usporedbi s klasičnim otvorenim operacijama, a neke od njih su:

  • manja postoperativna bol
  • brži oporavak
  • manji gubitak krvi
  • manje oštećenje tkiva i mišića
  • manji kirurški intrumenti
  • manji ožiljak
  • brži povratak svakodnevnim aktivnostima i poslu.

Kontaktirajte nas za više informacija.